Ενδεικτικά Έργα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

 

Σχεδιασμός αποκατάστασης ή/και κλεισίματος των χώρων διάθεσης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή του Baku, συμπεριλαμβανομένου του ΧΥΤΑ Balakhani (χρηματοδοτούμενο από την Παγκόσμια Τράπεζα)
Έργο διαχείρισης στερεών αποβλήτων Kvemo Kartli – Υποστηρικτικές υπηρεσίες υλοποίησης έργου (χρηματοδοτούμενο από την EBRD)
Σχεδιασμός, Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, υπηρεσίες επίβλεψης και δοκιμαστικής λειτουργίας για τρεις (3) εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων στις περιοχές Edinet, Donduseni και Stefan Voda στη Μολδαβία

 

Yπηρεσίες Συμβούλου Περιβάλλοντος Σε Έργα Υποδομής

 

Υπηρεσίες Περιβαλλοντικού Συμβούλου για το Πολιτιστικό Κέντρο "Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Στο Δέλτα Φαλήρου
Προμελέτη και μελέτη σκοπιμότητας για την εκμετάλλευση του ορυχείου στη Luena και της εγκατάστασης θερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)

 

Αντιμετώπιση Βιομηχανικής Ρύπανσης

 

Μελέτη Ασφαλείας και Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της εγκατάστασης λιπασμάτων Azotara στο Pancevo της Σερβίας
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα Κασπίας θάλασσας για τη υλοποίηση θεματικών επιστημονικών ομάδων στο Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Ρωσία & Τουρκμενιστάν
Εξέταση των τεχνολογιών πρόληψης και περιορισμού της ρύπανσης των ελληνικών ενεργειακών και χημικών βιομηχανικών και υποβολή προτάσεων για εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων
Σύνταξη αναλυτικού Σχεδίου και Τευχών Δημοπράτησης για μέτρα περιβαλλοντικής αποκατάστασης στο Διυλιστήριο Πετρελαίου Balsh της Αλβανίας

 

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

ΜΠΕ για τη μετατροπή του κτιρίου αντιπτέρισης σε πολυχώρο τεχνών και θεάματος Badminton Theater και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Θεάτρου
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Ραφήνας
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Ε.Ο. Πτολεμαΐδας - Φλώρινας

 

Διαχείριση Ποιότητας Ατμόσφαιρας Και Θορύβου

 

Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της καταγραφής ατμοσφαιρικών εκπομπών των πηγών και ανάπτυξης κατάλληλου υπολογιστικού εργαλείου
Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

 

Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007
Τεχνική υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην επίβλεψη της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων

 

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

 

Προμελέτη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων Δ. POMORIE
Μελέτη Αποχετευτικού Δικτύου και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων περιοχής Οινοφύτων - Σχηματαρίου

 

Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις

 

Αναβάθμιση του Διυλιστηρίου Linos Oil στην Ουκρανία
Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των 7 εγκαταστάσεων υαλουργίας στην ανατολική Ευρώπη (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία)
Εκπόνηση της Φάσης Ι Δέουσας Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του Λιμένα Θεσσαλονίκης

 

Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων

 

Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, Σύνταξη Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης, Σύνταξη ΣΑΥ - ΦΑΥ, Σύνταξη προγράμματος διενέργειας ελέγχων και συντήρησης του έργου: Αποκατάσταση του Χώρου των Αποθέσεων περιοχής ΜΑΒΕ

 

Υγιεινή Και Ασφάλεια

 

Περιβαλλοντική και Κοινωνική Αξιολόγηση και Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στην Υγεία, Εκτίμηση Επικινδυνότητας, Εξειδικευμένες Μελέτες Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, για Επίγεια και Υπεράκτια έργα της ENI Κύπρου
Aνασκόπηση και ανάλυση της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με το Περιβάλλον, την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, η οποία εμπίπτει στις δραστηριότητες των εγκαταστάσεων της BP, στα πλαίσια του BP Hellas’ HSSE Compliance Programme. Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης και Υγείας & Ασφάλειας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών της BP

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Φωκίωνος Νέγρη 26
ΤΚ 11361, Αθήνα
Ελλάδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

τηλ: 210 82 58 200
fax: 210 82 58 209
info@paseco.gr

© Developed by Jetnet